mob 063/553-274, 064/32-09-247 Tel/faks: +381/22-448-517 E-mail: frigobel2@gmail.com frigobel.ruma@hotmail.rs Rumska 12, Voganj, 22400 Ruma, Srbija

Hauba/Napa

Hauba ili napa služi za ventilaciju i obavezan je i nezamenljiv deo svake profesionalne kuhinje. Taloženje masnoće u kanalima i na ventilatorima dovodi do povećanja opasnosti od požara.Dobra napa efikasno prečišćava otpadni vazduh i sprečava taloženje masnoće u instalaciji. Na taj način se znatno smanjuju troškovi održavanja (čišćenja i servisiranja) kao i opasnost od požara. Kompletan sistem ventilacije čine - ventilaciona hauba ( napa ) + adekvatni filteri + ugradnja + Elektrostatički filter ( po potrebi ) + Aktivan ugalj ( po potrebi ) + Kanali + Rešetke...

hauba
hauba
hauba