Rashladne komore

Po narudžbini klijenata proizvodimo rashladne komore. Na fotografijama se nalaze samo neki od proizvoda koje smo do sada postavili u ugostiteljske objekte i pekare: